آموزش بخش 22 تری دی مکس

 

 

 

 این متن مرتبط به فیلم شماره  0022  می باشد

 

 

 

 

 

 

 

گزینه ای موجود می باشد در منوی tools  به نام rename object , که توسط آن قادر هستیم, نام دسته ای از اشیا را به صورت همزمان تغییر دهیم و چنانچه دسته ای اشیا را در دست داشته باشیم می توانیم از این پارامتر استفاده نماییم.

 

 

 

که با پدیدار شدن کادر rename object  دو حالت selected , pick     در دسترس ما قرار میگیرد .

 

زمانیکه گزینه selected  را انتخاب می نماییم , می توانیم با باز نمودن region  اشیا را انتخاب نماییم .

 

 

 

چنانچه گزینه Pick را انتخاب کنیم , از کادر(select by name) pick object to rename  قادر خواهیم بود که, اشیا مد نظرمان را انتخاب و عمل تغییر نام را بر روی آنها اجرا نماییم.

 

 

 

در پنجره pick object to rename  ابتدا می توانیم base name  مورد نظر را انتخاب نمایم ,سپس پیشوندprefix) ) و پسوند(suffix), اشیا مربوطه را نیز select  کنیم و با تایید گزینه rename  , نام اشیا مد نظرمان تغییر خواهند کرد.

 

 

 

 

 

با فعال نمودن گزینه remove first , remove last  این امکان ایجاد می شود که ,تبعین نماییم ,چه تعداد کارکتری از انتها و ابتدای  base name   شی مورد نظر حذف شود.

 

 

 

 

 

گزینه numbered   به صورت افزایشی عددی و شماره ای را به انتهای base name  اضافه می کند ,که توسط base number  می توانیم مشخص کنیم که از چه عددی ,عمل شماره گذاری را بر روی شی مورد نظر آغاز نماید.

 

 

 

با بکار گیری گزینه step  , مشخص می کنیم, بعد از چه تعداد ، و چندتا چندتا مقادیر تغییر کنند این اتفاق صورت بپذیرد و عمل شماره گذاری اجرا شود.

 

 

 

قابلیتی به نام custom attributes  موجود می باشد که برای custom  کردن پارامترها مد نظرمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 

به طور مثال:می توانیم به قسمتی از متریال یک پارامتر را اختصاص دهیم و  یا در داخل panel modify  به یک modifier  یک پارامتر خاص اختصاص بدهیم و همچنین می توانیم برای خاصیت انیمیت داخل track view  یک track  را برای  track view در نظر بگیریم یا به پارامترهای اصلی یک شی, این گزینه را با هر format  و هر نوع پارامتری که در نظر داریم به شی ارتباط بدهیم.

 

این گزینه پارامترهای اصلی شی را نمی گیرد و ما با در اختیار داشتن waiting parameter , reaction controller    ها یا expression controller  ها می توانیم customize attributes  هایی که ایجاد کردیم را به قسمتهای مختلف داخل صحنه ارتباط بدهیم.همچنین این خاصیت ,برای جمع آوری یاداشتها و اطلاعات مد نظرمان در داخل صحنه می تواند مفید فایده قرار گیرد.

 

پارامترهای custom attributes همانند پارامترهای دیگر داخل صحنه رفتار می کنند و از این قابلیت برخوردار می باشند که ,با فایل جاری ذخیره شودند و خاصیت انیمت پذیری هم برایشان برقرار هست و فرمانهای key animate  را نیز به خودشان می گیرند.

 

زمانیکه custom attributes را ایجاد می کنیم ,داخل track view  قادر به مشاهده آن نیز هستیم و یک قسمت خاص را در track view  اشغال می کند.

 

custom attributes ها از این قابلیت برخوردار هستند که میتوانند , data  مورد نظر را دریافت کنند و همین طور  این امکان برایشان موجود میباشد که  یک پارامتر Interajer  باشند یا خاصیت float     یا array   را دارا باشند.

 

در واقع می توانند یک nod  و color  , texture map  باشند و یا خواص دیگر ... و قادر هستند که data  هایی را به خودشان اختصاص دهند.

 

اصولا پارمترها در داخل custom attributes در هر قسمتی که مد نظر ما هست, همانند material , modify , base object  ,  track bar  به یک rollout  جداگانه ای اضافه        می شوند .

 

همچنین بر حسب نیاز ما قادر خواهیم بود که برای هر کدام از custom attributes ها یک layout  تعریف کنیم و در حقیقت قادر می باشیم یک value  , rang  را نیز تعریف کنیم یعنی این قابلیت را در اختیار داریم که مقدار عددی مشخصی را در نظر بگیریم مثلا:     از 0 تا 100

 

و اینکه یک default value  مشخص کنیم که هر دفعه ما این پارمترها و فایلها را Load  می کنیم ,همیشه به طور مثال : با مقدار عدد 20 پارامترمان را برای ما نشان دهد یعنی یک مقدار پیش فرضی را برایش مشخص کنیم .

 

 

 

این گزینه ها یکسری خصوصیات برای بالا بردن کارای خودشان دارا می باشد:

 

این پارامتر ها توانایی این را دارد که مقادیر انیمیت را به خودشان بگیرد و این قابلیت را دارا    می باشند که در داخل track view   یک track animate  را به خودشان اختصاص دهد .

 

 طبق گفته های مذکور, می توانیم custom attributes را داخل track view  به animate track  اختصاص دهیم .

 

همچنین این قابلیت بر قرار می باشد که از خاصیت ویرایش برای custom attributes استفاده کنیم یعنی چنانچه custom attributes را ایجاد کنیم ,این خاصیت در اختیار ما قرار می گیرد که آن را ویرایش کنیم و 13 تا data tape  فعال را در اختیار داریم , که در داخل محیط می توانیم با هر کدام از آنها کار کنیم.

 

چنانچه در موقعیت  UI  المنت باشیم قادر هستیم  در راستای محورهای     x,y  تنظیماتی را در دسترس داشته باشیم, یعنی موقعیت آن را در داخل محورهای مورد نظر مشخص کنیم و اینکه در top , bottom, left, right

 

پارامتر ذکر شده را حرکت دهیم .

 

همچنین وقتی یک custom attributes را ایجاد می نماییم و اینکه آن را به یکbase object  یا modifier  شی اختصاص دهیم, در زمانی که شی مد نظرمان را collapse   می کنیم و یا آن را convert  می نماییم به هر خاصیتی مانند polygon , mesh ,

 

custom attributes  با اجرای تمام این اعمال ,همچنان خاصیت خود را حفظ می کند و از بین نخواهد رفت و میتوانیم آن را save  نماییم .

 

به همین دلیل شرایطی بر حسب نیاز در دسترس ما قرار می گیرد که حق انتخاب داشته باشیم, که در صورت لذوم عمل save   را روی custom attributes  انجام دهیم یا تبعین نماییم که ,اتفاق save  برای custom attributes صورت نپذیرد.

 

همچنین از یک modifier  بر خوردار هستیم به نام holder modifier  attribute  که به کمک آن , custom attributes را در بخشهای مختلف به شی مد نظرمان اختصاص داده ایم همانند:  material  یا  modifier ها , می توانیم به کمک modifier  همه آنها را به صورت یکجا در یک قسمت جمع آوری کنیم و همه در داخل panel modifier جمع آوری می شوند.

 

 

 

کادر parameter editor   به دو روش در اختیار ما قرار می گیرد که روش اول استفاده نمودن از Hot key  ,که با گرفتن کلیدهای alt +  1   از روی key board  نمایان  میگردد.

 

و راه دوم استفاده نمودن از منوی animate  می باشد.

 

 

 

 این پنجره ظاهر می شود ,که دارای سه قسمت می باشد:

 

در قسمت اول ,تنظیمات کلی را انجام می دهیم و مشخص می کنیم به کدام قسمت در داخل 3d  پارامتری را اختصاص دهیم ,یا چه نوع  format  از data tape  ها را, به یک قسمت پارامتری را اختصاص دهیم.

 

قسمت دوم ,  تنظیمات مربوط به پارامتر های جاری ما را مشخص می کند.

 

در قسمت آخر , preview  از پارامتر ما را نشان می دهد.

 

 

 

وقتی یک شی را ایجاد می نماییم ,با بکاگیری گزینه add, پارامتری که در قسمت testing attribute   ,preview  آنرا مشاهده می نمایید به base level  ,شی مد نظرمان اختصاص داده می شود.

 

 

 

و در حال حاضر در حالت base level  حضور داریم و این پارامتر ,در منوی modify  شی  در قسمت custom attributes اختصاص داده می شود .

 

 

 

در این قسمت پارامتری که اختصاص داده ایم در داخل یک rollout  جداگانه ای برای ما قابل رویت می شود ,پس اولین مسئله این است, که وقتی یک custom attributes  را خلق میکنیم , custom attributes داخل یک rollout  جداگانه ای ظاهر خواهد شد و مسئله بعدی این می باشد که , این rollout  را نمی توانیم به هیچ وجه rename  کنیم و قابلیت تغییر نام را در این قسمت در دسترس نخواهیم داشت.

 

با کمک گرفتن از گزینه edit /delete  پارامتر مربوطه حذف می شود.

 

با بکار گیری از گزینه Add tape  قادر خواهیم بود به level  و قسمتهای داخل 3d  یک custom attributes را اختصاص دهیم.

 

به طور مثال :  با در دست داشتن یکسری modifier  و همچنین با استفاده از این فرمان قادر هستیم مشخص نماییم که به کدام قسمت این custom attributes ما ارتباط داده شود.

 

 

 

با select object current modifier   یعنی به modifier  , current  ما اختصاص داده شود وmodifier current  ,modifier  می باشد که در منوی stack  آنرا هیلات می کنیم .

 

با فعال نمودن گزینه add  ,پارامتر موردنظر ارتباط داده می شود ,به آن modifier  که در stack  هایلات شده است.

 

 

 

در این قسمت یک گزینه موجود می باشد که ,با رایت کلیک کردن بر روی modifier  انتخابی ظاهر می شود.

 

اگر گزینه , preserve custom attributes  تیک خورده باشد .

 

 

 

زمانیکه شی مربوطه را collapse  می کنیم یا convert  می کنیم ,پارامتر ما همچنان بر قرار می باشد و به base level  ,شی انتقال داده می شود در داخل edit table mesh  یا هر edit table  دیگر که در صحنه موجود می باشد.

 

 

 

چنانچه این گزینه غیر فعال باشد, بعد از اجرای عمل collapse  ,دیگر پارامتر مورد نظر وجود نخواهد داشت و از بین می رود.

 

 

 

گزینه بعدی در داخل add to type  پارامتر select object material  می باشد.

 

با در درست داشتن این فرمان قادر هستیم به یک Material  یک attribute  را اختصاص بدهیم.

 

 

 

 

 

 

 

در این زمان می توان هرکدام از 13 type  ,را به این قسمت اختصاص دهیم.

 

 

 

در واقع همین عملیات را می توانیم در مورد یک track  هم انجام داد و یک پارامتر را به یک track  در داخل track view   ارتباط دهیم, وقتی شی مورد نظر را در دسترس داریم.

 

 

 

 

 

 

 

   می توانیم یک attribute را به این قسمت اضافه نمود.

 

همچنین مجددا با رایت کلیک کردن روی گزینه   custom attributes و فعال نمودن گزینه view attribute dialog   , custom attributes به صورت جداگانه برای ما ظاهر خواهد شد و قادر خواهیم بود که مقادریر آن را نیز تغییر دهیم.

 

  

 

با بکار گیری گزینه edit and delete  می توانیم پارمتر مربوطه را حذف کنیم.

 

زمانیکه یک track  را انتخاب می کنیم با فعال کردن گزینه pick track  یکسری اطلاعات مفید را در مورد track  به کمک کادر زیر آن می توانیم دریافت کنیم.

 

 

 

 

 

این متن ادامه دارد...

 

 

 

 

 

تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی تری دی مکس استاد ارجمند مهدی بندری

 

 

 

طراحی منبت با 3dmax - تصویرگران پویا اندیش