نمایشگاه آثار هنری خانم یوروم ، همسر افشین قطبی از فوتبال ایران ، 

با حضور جمعی از فوتبالیست ها شامل آقایان کریم باقری ،محسن خلیلی ، پژمان نوری ، آقایی ، امید روانخواه ، شیث رضایی ، محمد نصرتی ، افشین قطبی ، آقای ناصر حجازی و ...  در آتلیه تصویرگران پویا اندیش .