آموزش بخش 3 تری دی مکس

این متن مرتبط به فیلم شماره  0003  تری دی مکس می باشد.
 
 
فرمان اول گزینه Import  می باشد که با دسترسی پیدا کردن به این گزینه فایل های دیگری با پسوندهای مختلف از نرم افزار های متفاوت را می توانیم وارد محیط نرم افزار کنیم و مورد بهره برداری قرار دهیم.
 
نکته : حتما در زمان وارد نمودن فایل و import آن نوع فرمت مد نظر را باید انتخاب نماییم.
 
 
 
فرمان بعدی گزینه Merge  می باشد ,با در دست داشتن این گزینه اشیایی از scene  هایی که قبلا ذخیره کردیم را در داخل محیط وارد می کنیم و مجددا از آنها استفاده  می نماییم .
 
 فایلهایی که Merge  می کنیم, حتما باید به وسیله خود max   3dsذخیره شود, به این معنا که قادر به merge  کردن فایلهایی از نرم افزار های دیگر نیستیم  ,در این مواقع که از نرم افزار های مختلف دیگر فایلی را می خواهیم وارد کنیم فرمان Import  برای ما مفید فایده قرار می گیرد.
 
 
 
پارامتر بعدی گزینه Merge Animation  است و این امکان را در اختیار ما قرار می دهد که انیمیت مد نظرمان را از صحنه دیگر در داخل صحنه ای در حال حاضر فعال می باشد merge  کنیم و انیمیشن یک شی را اختصاص دهیم به شیی که در داخل صحنه موجود می باشد.
 
 
 
 از طریق گزینه Replace  این قابلیت برای ما فعال می شود که , دو تا شی را بر روی هم جایگزین نماییم , بدین صورت که شی سبک تر را جایگزین شی سنگین تر کنیم و اعمال مثل جابه جا کردن اشیاء انیمیت کردن شی مورد نظر و عملیاتهای این چنین را انجام دهیم بعد از اینکه به نتیجه مطلوب رسیدیم , در این شرایط می توانیم شی سنگین را جایگزین شی سبک کنیم .
 
نکته :این گزینه زمانی فعال می گردد که دو شی مورد نظر ,هم نام باشند ,در این صورت قادر خواهیم بود از قابلیت replace  بهرمند شویم.
 
 
 
با بکار گیری از گزینه ( external reference files xrefe ) می توانیم فایل مربوطه را shear کنیم برای چند user  (کاربر) که به صورت هم زمان و موازی بر روی صحنه اعمالی را تحت شبکه اجرا کنند.
 
 
 
توسط asset browser  قادر هستیم ,فایلهای مختلفی را از اینترنت وارد محیط نرم افزار کنیم که این فایلها می توانند   Textureیا فایلهای 3d  با پسوندهای مختلف, باشند.
 
نکته: این امکان برای ما موجود می باشدکه به عنوان یک texture  از slide  و تصاویر در داخل web page  ها نیز استفاده نماییم, فقط باید خاصیت hipper link  را نداشته باشد.
 
 
 
برای بازخوانی مجدد یک فایل میتوانیم آن را ذخیره کنیم , این عمل با رفتن در قسمت file  و زدن گزینه save  صورت می گردد و قادر خواهیم بود صحنه مورد نظرمان را ذخیره نماییم.در واقع با ایجاد نمودن نام برای فایل مربوطه و انتخاب گزینه save  می توان آن را ذخیره نمود .
 
چنانچه مجددا عمل  save  را بر روی فایل جاری تکرار کنیم ,فایل جدید بر روی فایل قبلی که save  کردیم ذخیره میشود.
 
اگر احتیاج به save   کردن در فایل جدید را داشته باشیم در این صورت گزینه save as   را انتخاب می نماییم و قادر خواهیم بود از خاصیت مثبت ( + ) نیز استفاده کنیم که هر دفعه برای ما به صورت اتوماتیک در شماره جدید ذخیره ای را انجام می دهد.
 
برای حذف عملیات اضافه و زمان گیر save as می توانیم از گزینهon save  increment با رفتن به قسمت منوی customize   , و کلیک کردن روی preferences  این گزینه را فعال نماییم, بدین شکل عملیات save as   به صورت اتوماتیک  با زدن گزینه save  صورت می پذیرد.
 
 
 
لذا با کلیک کردن بر روی گزینه save  خاصیت increment on save  فعال می گردد و به طور اتوماتیک یک save  جدید با شماره جدید ایجاد میشود.
 
 
 
همچنین قادر خواهیم بود از صحنه جاری در نرم افزار back up  نیز تهیه کنیم  .
 
با رفتن در قسمت customize  و انتخاب گزینه preference   و انتخاب tab  فایل و فعال کردن گزینه auto back up  می توانیم پشتیبانی از فایلمان را داشته باشیم .
 
بدین معنا که هر 5  دقیقه یک بار  (back up interval )  روی 3 فایلی که مشخص    نموده ایم ( number of auto back up files ) یک فایل ذخیره می کند و بعد از 15  دقیقه این عمل تکرار می شود و از اول برای ما ذخیره ای را آغاز می نماید, که این ذخیره سازی روی فایل اولیه صورت می گیرد.
 
 
 
نرم افزار این امکان را در دسترس ما قرار می دهد که archive  از صحنه مربوطه نیز داشته باشیم , بدین معنا که collection   از bitmap  هایی که استفاده نموده ایم را در داخل یک فایل با اطلاعات کافی به صورت zip  می توانیم در اختیار داشته باشیم , با رفتن به قسمت فایل و انتخاب گزینه archive  و تبعین نمودن یک نام وsave  کردن آن , اطلاعات مرتبط به این صحنه در فایل نام گذاری شده ذخیره می گردد.
 
 
حین باز شدن نرم افزار ,معولا چندین فایل کمکی هم باز خوانی خواهد شد,که وظیفه  این فایلهای کمکی اعمال تنظیمات خاصی بر روی نرم افزار می باشد.
 
 
اولین فایلی که اعمال تغییراتی بر روی نرم افزار می کند فایل 3d max .ini  می باشد.
 
برای دسترسی پیدا نمودن به این گزینه از این مسیر می توانیم استفاده کنیم .
 
 
با استناد به این گزینه آخرین تغییراتی که بر روی نرم افزار اعمال شده را مجددا برای ما بار گذاری می کند.
 
لذا با اعمال هر تغییری در نرم افزار و بستن برنامه ,تغییرات در فایل 3d max .ini   ذخیره می شود و با باز کردن مجدد نرم افزار تنظیمات پایانی اعمال شده را برای ما باز خوانی می کند.
 
به طور مثال در این فایل قادر هستیم مد گرافیکی نرم افزار را مشخص نماییم (  gfx) الان در حالت direct 3d  می باشد و با تایپ نمودن حالتهای دیگر و ذخیره نمودن فایل مورد نظر , با باز گشایی مجدد برنامه تغییرات اعمال شده را به نرم افزار می توانیم اختصاص دهیم.
 
در اصل هر تغییراتی که از طریق preference  یا snap  یا تنظیمات rendering  انجام   می دهیم در داخل 3ds max .ini ذخیره خواهد شد و با باز گشایی مجدد نرم افزار این تغییرات باز خوانی خواهد شد.
 
 
فایل بعدی که نرم افزار هنگام باز شدن از آن کمک می گیرد فایل  max start  می باشد.
 
به صورت پیش فرض فایلی موجود نمی باشد, در واقع این فایل توسط User  ها ساخته می شود ,بدین ترتیب که تنظیمات پیش فرضی را برای نرم افزار تبعین می کنیم و نرم افزار 3d  ,با همان تنظیمات پیش فرض تعیین شده باز می شود.
 
به طور مثال :
 
چنانچه user  احتیاج به یک زمینی به طور دائم داشته باشد , و هر بار که نرم افزار باز می شود, این زمین در اختیار ما قرار گیرد , در این حالت قادر خواهیم بود یک فایل max start  ایجاد کنیم .
 
برای دسترسی پیدا کردن به این قابلیت فایل مربوطه را در داخل فایل scenes  با نام   max start  ذخیره می نماییم.
 
این ذخیره سازی در داخل فایل scenes  به این دلیل صورت می پذیرد که ، چون اساسا  وقتی نرم افزار باز می شود ,برای اسکن کردن فایل max start  و دسترسی پیدا نمودن به آن ,اولین جایی که نزم افزار می گردد فولدر scenes می باشد.
 
این امر بدین دلیل اتفاق می افتد که , ما فایل scenes  را برای فایلها 3d  از قسمت customize  گزینه configure user paths   , فولدر scenes   , مسیر این فایل را تبعین کرده ایم.
 
 
برای تغییر این مسیر روی گزینه scenes  کلیک می کنیم و گزینه Modify  را انتخاب می کنیم و مسیر جدید را بر می گزینیم , از این به بعد با reset  نمودن نرم افزار هر دفعه فایل max start    داخل مسیر جدید جستجو می کند
 
 
در حقیقت با ایجاد نمودن فایل max start  اثر فایل 3d max .ini   را از بین می بریم و تغییرات جدیدی را بر حسب نیاز بر روی نرم افزار ایجاد می نماییم و با پاک کردن max start  تنظیمات نرم افزار به حالت اولیه خود باز می گردد.
 
 
فایل بعدی که با آن بر خورد می نماییم فایل max start .cui   می باشد.
 
وظیفه این فایل تنظیم کردن فرم Interface  می باشد از جمله رنگ , icon  ها ,میزان intensity grid  ها  در واقع در این فایل تبعیین مسیر صورت می پذیرد که برای اعمال تغییر بر روی interface  نرم افزار از چه فایلهایی استفاده نماییم .
 
با باز نمود  max start .cui  می توانیم تغییراتی را بر روی آن اجرا نماییم ,که این فایل قلب تمام تغییرات بر روی Interface  نرم افزار می باشد.
 
برای دسترسی پیدا نمودن به این گزینه از این مسیر استفاده می نماییم .
 
 
فایل بعدی که با آن روبرو می شویم , فایل plug in . ini   می باشد.
 
این فایل مسیر Plug in  های نصب شد را معین می کند , با نصب نمودن plugin  بر روی نرم افزار , plugin  مربوطه به صورت اتوماتیک مسیری را به این قسمت اضافه می کند تا نرم افزار از این مسیر ها برای باز خوانی فایلهای مرتبط به plugin  استفاده نماید.
 
 
فایل بعدی که موجود می باشد فایل start up .ms    می باشد , با در دست داشتن این فایل , قادر خواهیم بود فایلهای مرتبط به max script   را باز خوانی کنیم .
 
در واقع فایلهای تهیه شده توسط max script  را از طریق این گزینه می توانیم باز خوانی کنیم تا نرم افزار متوجه شود که کدام یک از کدهای موجود را باید اجرا نماید.
 
در صورتی که فایل 3d max .ini  را به طور اتفاقی پاک کردیم , با یک بار rest  نمودن مجدد نرم افزار می توانیم فایل3d max .ini  را در مسیر مورد نظر گفته شده ایجاد نماییم.
 
 
نرم افزار 3d max  نرم افزاری می باشد که خیلی هنگ می کند, هنگامیکه این اتفاق رخ می دهد؛ اطلاعات فایل جاری در ram  موجود می باشد , نرم افزار این فایلها را recovery و باز خوانی می کند و این فایلها را در داخل folder  , auto back up  ذخیره می نماید.
 
همچنین می توانیم مسیر auto back up  را از طریق customize  و انتخاب configure user paths  تغییر دهیم, که به صورت پیش فرض auto back up  در داخل فلدر document  ذخیره می شود.
 
بعضا شرایطی پیش می آید که نرم افزار قادر به back up  گرفتن نمی باشد و در ضمن این روش راه مناسبی برای بازخوانی فایلها نمی باشد, در این حالت save  کردن مداوم از فایل بهترین گزینه می باشد.
 
چنانچه در نرم افزار با مشکلی روبرو شویم و این مشکل مرتبط با فایل جاری باشد ,نرم افزار به صورت اتوماتیک شی یا اشیایی را که دچار مشکل می باشند را حذف می کند و جای آن یک dummy  قرار می دهد ,این عمل برای دستیابی و پیدا کردن به این هدف صورت می گیرد که, ما به بخشی از فایل مورد نظر دسترسی پیدا کنیم و تا تمام فایل مشکل دار از بین نرود و فقط شی مشکل دار حذف شود .
 
فایلهای recovery  شده در auto back up  در فلدر document  با فرم  (recovery . max  _ نام پروژه ) ذخیره می شود و با باز نمودن مجدد نرم افزار فایل های recovery  شده در گزینه open resent   برای دسترسی آسان تر در قسمت file  در اختیار ما قرار می گیرند.
 
 
 
 
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی 3Ds Max استاد ارجمند مهدی بندری
 
 
طراحی داخلی با تری دی مکس - تصویر گران پویا اندیش