آموزش بخش 30 تری دی مکس

 

object  های primitives  یا اشیای مقدماتی به دو دسته تقسیم می شوند ؛دسته standard ها و دسته extended ها , که راه دسترسی به این دو دسته از طریق تصویر زیر امکان پذیز می باشد.

 

با انتخاب یکی از اشیا در داخل قسمت standard primitives  ها ,پارامتر های شی مد نظرمان نمایان می شود , که چنانچه تغییراتی در این قسمت ایجاد نماییم , این تغییرات جزو حالت پیش فرض نرم افزار محسوب می شود و از این لحظه به بعد شی, با در نظر گرفتن این تغییرات ترسیم می شود.

 

اولین کادری که مشاهده می شود ,قسمت نام و رنگ شی می باشد که به صورت اتوماتیک ایجاد میشود.

 

با بکارگیری از کادر keyboard entry , مختصات شی را مشخص می کنیم و زمانیکه روی کلید create   کلید کنیم ,شی مربوطه با در نظر گرفتن, مختصات تعیین شده , ترسیم میشود.

 

این کادر تقریبا برای همه اشیا به صورت یکسان می باشد به غیر از پارامتر آخر , که نسبت به شی تغییر خواهد کرد.

 

در پارامترهای مرتبط به object Hedra  در قسمت primitive  extended کارد keyboard entry  موجود نمی باشد .

 

پارامترهای نمایان شده در قسمتkeyboard entry   تحت تاثیر کادر creation method  می باشد.

 

زمانیکه به طور مثال شی box را انتخاب می نماییم و اگر در قسمت creation method گزینه cube  انتخاب نماییم, در صورتیکه یکی از پارامترهای مختصات شی را تغییر دهیم به طور مثال طول و عرض شی را, بقیه مختصاتها هم به تبعیت از این پارامتر تغییر خواهند کرد, این اتفاق بدلیل انتخاب مدل  (مکعب)cube  صورت می پذیرد.

 

 

 

با استفاده کردن از کلید tab  از روی keyboard  از یک فیلد عددی به طور مثال x  به فیلد عددی دیگر به سمت پایین ,یعنی  y  جابجا شویم .

 

چنانچه کلید tab + shift   را فعال نماییم , یک فیلد عددی به سمت بالا جابجا خواهیم شد.

 

برای تثبت کردن مقادیر در داخل فیلد عددی , باید کلید enter  از روی  keyboard  را بزنیم.

 

این نرم افزار ده مدل مختلف از اشیا را در اختیار ما قرار می دهد که در قسمتprimitives   standard موجود می باشند.

 

خاصیت auto gird  در قسمت primitives   standard برای تمام اشیا موجود می باشد.

 

وقتی شی را ترسیم می کنیم  , چنانچه بر حسب نیاز بخواهیم شی را بر روی شی اولیه ترسیم نماییم , زمانیکه گزینه auto grid  را فعال می کنیم, شی دوم در ازای نرمال face  شی دیگر خلق خواهد شد و شی دوم عمود بر شی اولی ترسیم خواهد شد.

 

اشیا موجود در داخل قسمتstandard primitives  قابل تبدیل به هر یک از خاصیتهای editable mesh, editable poly , editable patch , nurbs  می باشند.

 

قابلیتی در داخل نرم افزار موجود می باشد که در هر دو دسته standard primitives و extended primitives  ها قادر می باشیم , از این قابلیت استفاده نماییم.

با گرفتن کلید ctrl   از روی keyboard زمان ترسیم شی, بر اساس انتخاب نوع و مدل شی در قسمت creation method ,اتفاقات خاصی  صورت می پذیرد که برای هر شی این اتفاقات , متفاوت می باشد و به نوع و مدل شی بستگی دارد.

 

اولین شی در داخل standard primitives ,شی box  می باشد که توسط آن می توانیم جعبه را ترسیم نماییم و با گرفتن کلید ctrl  , مقطع آن به صورت معکب مربع ترسیم خواهد شد.

 

در قسمت creation method  می توانیم مشخص نماییم که شی به نوعی خلق شود که در حالت cube  بهصورت مکعب شی را ترسیم می کند و در حالت box  ,می توانیم طول و عرض شی را به صورت دستی تعیین نماییم.

 

در قسمت parameters  چنانچه تغییراتی را اعمال کنیم , در حالت پیش فرض نرم افزار تغییراتی را ایجاد کرده ایم و از این به بعد ترسیم شی بر اساس این تغییرات صورت      می پذیرد, در واقع این مسئله برای تمام اشیا به همین منوال می باشد.

 

در اصل اگر احتیاج به ویرایش پارامترهای شی را داشته باشیم ,از panel modify استفاده می کنیم که در مورد شی box, گزینه length  (طول ),width  (عرض) ,height (ارتفاع) را تعیین می کنیم .

 

و با بکارگیری گزینه های length segment , segment width , segment height تعداد segment  ها را قادر می باشیم تعیین نماییم , این segment  ها باعث می شوند که جزئیات شی بیشتر شوند ,هر چقدر تعداد segment ها بیشتر شود سطح شی نرم تر و با کیفیت بهتری نمایش داده می شود , ولی با بالا رفتن تعداد segment  ها حجم شی بیشتر و سنگین تر می شود و همچنین زمان بیشتری نیز صرف محاسبه آن میشود.

 

با استمداد گرفتن از گزینه generate mapping cords  قادر می باشیم مختصاصی برای سطح شی ایجاد نماییم که توسط این مختصات می توانیم یک map  یا texture یا متریالی را به شی اختصاص دهیم و چنانچه این گزینه فعال نباشد ,شی مورد نظر متریال یا map  را نمایش نخواهد داد.

 

با در نظر گرفتن گزینه real world map size  , خاصیت scale  را فعال می نماییم, زمانیکه map   را به شی اختصاص می دهیم با تغییر طول و عرض شی, map  از حالت اولیه خود خارج می شود و فرم خود را از دست می دهد و در داخل map  کشیدگی ایجاد          می شود, با فعال نمودن این گزینه map  دیگر deform  نمی شود و حالت اولیه خود را حفظ می کند.

 

پس توسط این گزینه می توانیمtexture  scale اصلی را که به شی اختصاص داده ایم ,روی سطح در اختیار داشته باشیم و texture  شی مورد نظرمان با تغییر ابعاد و اندازه deform نشود.

 

این متن ادامه دارد ...

 

تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی تری دی مکس استاد ارجمند مهدی بندری

 

برای کسب اطلاعات در مورد آموزش تری دی مکس 2017 کلیک کنید.