آموزش بخش 26 تری دی مکس

 

 

 

 

 

 

 

با رفتن در منوی Parameter  و فعال نمودن دو گزینه move down by rollout و move up by rollout   ,قادر می باشیم بین rollout های مورد نظر جابجایی را انجام دهیم.

 

اگر پارامترهای ما در rollout  ها یکی باشند ,با فعال نمودن این دو گزینه پارامتر ما حذف می شود ,بدلیل اینکه قبلا در rollout  موجود بوده است .

 

 

 

 

 

 

 

توسط گزینه key all ,تمام پارامترهای ما داخل parameter collector کلید انیمیت را به خودشان اختصاص می دهند,فقط در زمانی که کلید auto key  فعال باشد .

 

این قابلیت اگرچه پارامتری هم انتخاب نشده باشد ,همچنان کلید انیمیت به آن پارامتر تعلق می گیرد.

 

 

 

 با فعال نمودن پارامتر key selected, فقط پارامتر انتخابی کلید انیمیت را دریافت میکند.

 

با رفتن در منوی rollout  و فعال نمودن گزینه new rollout, یکrollout  جدید ایجاد      می نماید.

 

 

 

با بکار گیری گزینه  new rollout selected parameter  ,پارامتر انتخابی را در rollout  جدید ایجاد می کند و یک کپی هم از آن ایجاد می نماید.

 

 

 

با گزینه rename   نام rollout  مورد نظر و انتخابی تغییر می یابد .

 

 

 

 

 توسط گزینه delete rollout  , rollout  انتخابی حذف خواهد شد.

 

 

 

در صورت استفاده نمودن از گزینه های delete rollout move up   و delete rollout move down   ,پارامتر مورد نظر ما را در rollout  مورد نظر جابجا می کند و همچنین rollout  انتخابی را نیز حذف می نمایند.

 

 

 

 

 

بر حسب نیاز در نزم افزار  3dاز عبارات ریاضی نیز قادر خواهیم بود استفاده نماییم.

 

با رفتن در قسمت parameter wiring  , یا قسمت expression controller  در track view   و یا در بخش numeric filed expression evaluate در parameter editor  می توانیم از عبارات ریاضی استفاده نماییم.

 

از عبارات ریاضی می توانیم برای تبعیین نمودن طول ,عرض و ارتفاع اشیا استفاده نماییم, همچنین عبارات ریاضی برای جابجای اشیا یا بدست آوردن مقادیر پارامترها و همین طور پیدا کردن موقعیت شی در داخل صحنه, مفید فایده قرار می گیرند.

 

قابلیت نوشتن عبارات ریاضی , با کلیک راست نمودن بر روی صحنه مورد نظر ,و رفتن به پنجره curve editor فعال می گردد.

 

 

 

در قسمت  expression می توانیم از یک عبارت ریاضی استفاده نماییم و با کلیک کردن روی گزینه evaluate  محاسبه صورت می پذیرد.

 

 

 

 

 

راه دیگر برای نوشتن عبارات ریاضی رفتن در منوی modify  شی خلق شده در صحنه و با هایلات نمود نامریک فیلد شی مورد نظر و گرفتن کلید  control  +  N  از روی keyboard  , پنجره numerical expression evaluate  را مشاهده خواهیم کرد.

 

 

 

در این پنجره با تایپ معادله های مورد نظر قادر می باشیم جواب آن را نیز دریافت نماییم.

 

به طور مثال:

 

از عمل ضرب,تقسیم , جمع , تفریق , توان ,همین طور از علامت بزرگتر و کوچکتر و یا عددی را ضربدر عدد پی کنیم ؛(که نماد آن PI می باشد)

 

 

 

در صورت احتیاج از مبنای تابع لگاریتم طبیعی نیز می توانیم استفاده نماییم, که نماد آن کلید E از روی keyboard  می باشد.

 

 

 

همچنین بر حسب نیاز می توان از TPS  (tick per second   ) نیز استفاده نمود.

 

که در واقع نرم افزار زمان را بر حسب tick  محاسبه می نماید ,که در هر ثانیه 4800    tick    بر روی time line موجود می باشد.

 

 

 

پایان

 

 

 

 

 

تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی 3Ds Max استاد ارجمند مهدی بندری

 

 

آموزش تری دی مکس از مبتدی تا پیشرفته - تصویرگران پویا اندیش