آموزش بخش 23 تری دی مکس

 

 

 

 این متن مرتبط به فیلم شماره  0023  می باشد

 

 

 

 

 

 

 

با دسترسی پیدا کردن به گزینه   Edit/Delete  یک کادر نمایان می شود که به کمک آن قادر می باشیم, پارامتر ها و custom attributes های مورد نظر را ویرایش و یا حذف نماییم.

 

 

 

با بکار گیری گزینه  delete parameter ,پارامتر هایلات شده حذف می شود و توسط delete all parameter ,تمام پارامترهای هایلات شده حذف می شوند , با فعال نمودن گزینه  accept parameter , پارمترهای موجود را تایید می کند و با استفاده از گزینه apply changes  ,  تغییرات انجام شده به شی اضافه می شود و به وسیله گزینه delete all attribute , همه گزینه attribute  حذف می شوند و با در دسترس داشتن گزینه reset , همه پارامتر های به حالت اولیه خود باز می گردند.

 

 

 

توسط بخش parameter type   این امکان ایجاد می شود که نوع پارامتر مورد نظر را انتخاب نماییم.

 

 

 

با کمک گرفتن از بخش parameter type  می توانیم نوع پارامتر مورد نظر را برحسب نیاز مشخص نماییم ,که در واقع 13 مدل مختلف data type  در اختیار ما قرار می گیرد,  با انتخاب هر کدام از آنها می توانیم یکسری خواص پارمتریک ایجاد نماییم و به بخشهای مختلف در قسمتadd type  که مشخص می نماییم, اختصاص دهیم.

 

 

 

در بخش  UI Type  مشخص می کنیم , نوع UI  را برای اینکه پارامتر های مورد نظرمان را کنترل نماییم.

 

 UI ,نشانه,  user interface می باشد که (وجه مشترک بین user  و نرم افزار)  میباشد.   لذا این قسمت وابسته هست به نوع انتخاب ,  از بخش parameter type  که مشخص می کنیم و با هم ارتباط مستقیم دارند , مثلا: خاصیت float    به کمک   spinner   یا slider کنترل می شود. 

 

 

 

همچنین قادر هستیم که نام پارامتر مورد نظر را تغییر دهیم.

 

 

 

چنانچه گزینه add  را فعال نماییم و  parameter type  و UI Type مد نظرمان را انتخاب نماییم ,در قسمت modifier  گزینه custom attributes نمایان می شود.

 

 

 

پارامترهای  float  , angle, integer, percent, word units گزینه هایی هستند که از قابلیت و خواص spinner  و slider  در UI type  خود استفاده میکنند.

 

 

 

در بخش  Float UI options  این امکان موجود می باشد که پارامترهای مرتبط به slider  و spinner  را مشخص کنیم و آنها را کنترل نماییم .

 

با فعال نمودن گزینه with  قادر می باشیم ,عرض پارامتر preview  را کم یا زیاد کنیم.

 

 

 

توسط range    می توانیم برای پارامتر مربوطه, حد و مرز تعیین نماییم و محدوده را برای آن تعریف کنیم , به طور مثال:

 

چنانچه مقدار range  از 0 تا 50 باشد در قسمت parameter  مقدار عدی بیشتر از 50  بالا نمی رود.

 

 

 

با استمداد گرفتن از گزینه default  قادر میباشیم, به طور مثال:

 

 چنانچه عدد 20 را در گزینه default  در نظر بگیریم  , هر دفعه که عمل save  را اعمال    می کنیم و نرم افزار را باز یا بسته می کنیم و یا هر اتفاق دیگر که روی شی مورد نظر ایجاد می شود, custom attribute  را با پیش فرض عددی 20 مشاهده خواهیم کرد و همیشه برای شی مقدار عددی 20 را نمایش میدهد.

 

 

 

با رفتن در قسمت alignment می توانیم تعیین کنیم پارمتر ما به سمت چپ یا راست یا مرکز گرایش داشته باشد و در راستای سه محور x,y,z  می توان پارامتر مورد نظر را جابجا نمود.

 

 

 

وقتی در قابلیت slider  می باشیم ,همین فرمانها و پارامترها موجود می باشند به اضافه گزینه orientation  که در دسترس ما قرار میگیرد.

 

چرخشی را در قسمت slider   ایجاد می کند, که با فعال نمودن گزینه  vertical به صورت عمود چرخش صورت می گیرد.

 

 

 

و با فعال نمودن گزینه ticks  به ما ticks  هارا نمایش می دهد.

 

:

 

 به کمک پارامتر type,  Boolean  ما از دو قابلیت check box  و   check button  میتوانیم بهرمند شویم.

 

به  قابلیتی check box  گفته می شود که ,میتوانیم آن را تیک بزنیم و از این حالت نیز خارج کنیم.

 

 

 

چنانچه در حالت  check boxقرار گرفته باشیم ,زمانی که size  را تغییر میدهیم در این حالت به دلیل اینکه ,این فرم قابلیت بزرگ و کوچک شدن ندارد ,عمل جابجایی صورت خواهد گرفت و در قسمت check box option این امکان موجود می باشد که رنگ آنرا نیز تغییر دهیم.

 

 

 

به خاصیتی check button گفته میشود که ,با کلیک کردن فعال و غیر فعال می شود.

 

 

 

در این فرم می توان طول و عرض پارامتر را تغییر داد و همچنین می توان رنگ آن را نیز همانند بالا تغییر دهیم.

 

 

 

به کمک پارامتر  type , Array و با بکار گیری از این گزینه سه قابلیت فعال می شود:

 

drop down list  , combo box , list box  

 

  چنانچه پارامتر Drop down list  را انتخاب نماییم ,با ایجاد نمودن چندین اسم در داخل item name, یک لیست در داخل کادر زیر آن مشاهده میگردد.

 

 

 

همچنین تغییر سایز و تغییر نام نیز همچنان برای پارامتر ما بر قرار می باشد.

 

و array  قسمت اضافه شده در این بخش می باشد ,که به کمک آن قابلیت تغییر نام هر کدام از این گزینه ها برای ما بر قرار می باشد.

 

گزینه delete   پارامتر مورد نظر را حذف می کند و clear array      تمام array  های موجود در کادر مورد نظرمان را پاک می کند.

 

 

 

توسط خاصیت combo box می توانیم از چندین پارامتر به طور همزمان استفاده نمود.

 

و با کمک گرفتن از گزینه add item  چندین پارامتر در کادر ایجاد کرد و با کیلک کردن روی هر کدام ویرایش را برروی آنها اعمال کنیم .

 

 

 

با برقراری ارتباط با گزینه  List box , فقط پارامترها را برای ما هایلات می کند تا تاثیر خود را بگذارند.

 

 

 

 

 

 

 

قابلیت گزینه node  این است که ,به ما اجازه دسترسی از سیستم pick  را می دهد.

 

و می توانیم شی مورد نظر را در داخل صحنه pick  کنیم.

 

 

 

 

 

با اعمال این گزینه نام object button  به نام شی انتخابی تغییر می کند.

 

 

 

 با فعال نمودن گزینه Color  یک پنجره رنگی در اختیار ما قرار می دهد که می توانیم توسط آن رنگی را انتخاب کنیم.

 

 

 

با کلیک نمودن روی گزینه add  قادر هستیم رنگ پیش فرض را مشخص کنیم و کادر رنگ به base level  پارامتر ما اضافه میشود.

 

 

 

در تنظیمات UI  هیچ تغییرصورت نگرفته است.

 

 

 

پارامتر   typeدیگری که در اختیار داریم , Material and texture map  می باشد.

 

که توسط آن از دو قابلیت map button   و material button قادر هستیم استفاده نماییم.

 

 

 

 

 

به کمک reaction controller  و wire parameter  و expression control  ها قادر هسیتیم ,پارامترهایی که در قسمتهای مختلف 3d  موجود می باشد را Link  کنیم به خواص مد نظرمان و از آنها استفاده نماییم .

 

و توسط  custom attribute   قادر می باشیم دو پارامتر را به هم Link  کنیم.

 

پایان

 

 

 

 

 

تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی تری دی مکس استاد ارجمند مهدی بندری

 

 

 

طراحی کابینت با تری دی مکس  -  تصویرگران پویا اندیش