آموزش بخش 20 تری دی مکس

 

 

 

 این متن مرتبط به فیلم شماره  0020  تری دی مکس می باشد

 

 

 

 

 

 

 

با در دست داشتن گزینه render occluded object  ,زمانی که دو شی پشت سر هم هستند ,بر روی شی که در پشت قرار دارد و در رندر دیده نمی شود تاثیر می گذارد.

 

به این صورت که در properties object  شی جلویی ,گزینه occluded  را فعال      می کنیم و به Object  پشتی  ,یک g_ buffer channel  اختصاص می دهیم.

 

 با اختصاص دادن یک ID به کمک g_ buffer channel  قادر خواهیم بود ,effect که در داخل صحنه موجود میباشد ,را بر روی شی پشتی که قابل رویت نیست اعمال کنیم

 

برای دیدن قابلیت render occluded object حتما باید که آن را با پسوندهای مختلف مثل RPI  یا RAL  ذخیره کنیم , این ذخیره سازی زمانی صورت می گیرد که بخواهیم slid  مورد نظرمان را با اطلاعات g_ buffer  آن ذخیره کنیم و با نرم افزار هایی مثل combination  که از این قابلیت پشتیبانی می کند هماهنگی دارند.

 

 

 

با استفاده نمودن از گزینه G- buffer می توانیم یک کانال ID    به شی مورد نظرمان اختصاص بدهیم, تا این امکان فراهم آید که effect  های انتخابی را در داخل صحنه به شی مربوطه اختصاص دهیم.

 

چنانچه ID channel  را مشخص نکنیم , effect  مورد نظر ما متوجه نمی شود که به کدام شی باید این effect  را ارائه کند.

 

 

 

در واقع channel id , effect  را به هم link  می کنیم و object id  یک کانال ارتباطی بین effect ,  و شی می باشد.

 

با کمک گرفتن از کانال id  که در قسمت effect  مشخص شد , این قابلیت مثلا glow  در object properties  به شی اختصاص داده میشود.

 

 

 

و اصولاmental ray  , از خاصیت g-buffer  پشتیبانی نمی کند و قابلیتهای مثل : glow ring ,   , lanes effect focuses از قسمت video post  را هم پشتیبانی نمی کند و  چنین اتفاقی به این خاطر صورت می پذیرد که effect  ها در لایه های جداگانه ای ذخیره        می شوند.

 

 

 

با بهره گیری از گزینه  motion blur می توانیم محوی حرکتی ,در داخل انیمیشن مورد نظر ایجاد کنیم که در این صورت تصاویر و خروجی های ما به صورت واقعی تری نمایش داده می شوند.

 

چنانچه شی متحرکی را در دست داشته باشیم این شی ,در انیمیت ما به صورت محو ظاهر می گردد, این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که , بر اساس سرعت شاتر و نوع حرکت شی محویی را برای ما در داخل انیمیشنمان ایجاد می کند.

 

اگر تیک گزینه  enable را برداریم ,خاصیت motion blur برای ما دیگر فعال نمی باشد .

 

تفاوت enable  با none  در این است که , خاصیت enable  قابلیت انیمیت پذیر دارد ولی radio button none این قابلیت را دارا نمی باشد.

 

در حالت object  از شی مورد نظر یک تعداد کپی می گیرد و با چیدمان آنها در کنار همدیگر ,این محوی حاصل می شود. برای دسترسی پیدا کردن به setting  ,    object motion blur و  image motion blur

 

 

 

در قسمت object motion blur در گزینه sample  به طور مثال:

 

عدد 10 را قرار میدهیم ,که به این معنا می باشد ما 10 کپی از شی گرفتیم تا این محوی برای ما حاصل گردد.

 

 

 

در حالت Image بعد از رند گرفتن, شی را بر اساس نوع مسیر انیمت ,محو می نماید و زمانیکه در حالت image قرار داشته باشیم گزینه multiply  فعال می گردد, که توسط این گزینه می توانیم شدت محوی را کم یا زیاد کنیم و با بالا بردن این گزینه محوی ما زیاد   می شود.

 

 

 

پایان

 

 

 

 

 

تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی تری دی مکس استاد ارجمند مهدی بندری

 

 

 

شروع یادگیری تری دی مکس - تصویرگران پویا اندیش