آموزش بخش 16 تری دی مکس

 

 

 

 این متن مرتبط به فیلم شماره  0016  تری دی مکس می باشد

 

 

 

 

 

 

 

توسط گزینه  Assembly این امکان برای ما ایجاد خواهد شد که, light fixture   هایی ,همانند : هالوژن ,چراغ مطالعه ... را در داخل نزم افزار بتوانیم ایجاد کنیم, که این المانها از یک سری geometry , light  ... تشکلیل شده اند.

 

برای ساختن چنین اشیایی درداخل نرم افزار باید light  ها و geometry  ها را در یک گروه قرار دهیم که در این شرایط با رفتن در قسمت modify  پارامترهای مورد نظر light  را برای تغییر دادن , برای ما نمایش نمی دهد.

 

در این مواقع قادر خواهیم بود از گزینه Assembly استفاده کنیم و اشیا را با خاصیت assembly  گروه کنیم که به پارامترهای نور دسترسی داشته باشیم و بتوانیم آنها را ویرایش کنیم.

 

 

 

 

 

زمانیکه نور در مرکز شی مورد نظر قرار گرفته باشد ,می توانیم از خاصیت  assembly  استفاده نماییم.

 

 

 

 

 

همچنین قادر خواهیم بود از پارامترهای filter color  و dimmer   استفاده نماییم.

 

وقتی شی ما به assembly  تبدیل می شود ,در داخل object  مورد نظر ما شی به نام luminaire   ایجاد می شود.

 

 

 

با باز نمودن گروه  assembly  ,قادر خواهیم بود object luminaire  را رویت کنیم.

 

 

 

این object luminaire به شکل یک چراغ مطالعه می باشد.

 

 

 

اصولا object luminaire  مدیر اصلی داخل assembly  می باشد که شامل 2 پارامتر     می باشد:

 

   1.dimmer       2. filter color

 

 

 

در گزینه luminaire  اگر احتیاج به پارامتر دیگر نیز داشته باشیم می توان به کمک گزینه attribute یک پارامتر را نیز اضافه کنیم.

 

 

 

با بکار گرفتن از wire parameters    قادر خواهیم بود که پارامتر نور و object luminaire   را با هم ارتباط دهیم ,برای زمانیکه احیانا اگر پارامتر های نور را تغییر دادیم در پارامترluminaire  نیز این تغییر صورت پذیرد و چنانچه پارامتر object luminaire  را تغییر دهیم ,پارامتر نور نیز تغییر کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال حاضر  دو تا شی از لحاظ پارامتریک با همدیگر ارتباط دارند و زمانیکه گزینه dimmer  را تغییر بدهیم ,مقدار نور نیز کم یا زیاد خواهد شد.

 

 پس پارامتر ما به پارامتر multiplier  نور ,link  می باشد.

 

چنانچه مایل باشیم , خاصیت رنگ را نیز می توانیم ارتباط دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در زمانی که این دو گزینه به هم Link  شوند می توانیم رنگ را نیز تغییر دهیم .

 

توسط گزینه disassembly می توانیم از خاصیت assembly   خارج شویم.

 

با در دست داشتن گزینه open  این امکان ایجاد می شود که assembly  را باز کنیم و توسط گزینه close  , گروه assembly  ببندیم, همچنین گزینه های attach  و detach     نیز همانند گروه عمل می کنند و پارامتر explode  , assembly  را متلاشی می کند.

 

 

 

این متن ادامه دارد

 

 

 

 

 

تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی تری دی مکس استاد ارجمند مهدی بندری

 

 

 

بازار کار تری دی مکس - تصویرگران پویا اندیش