آموزش بخش 9 تری دی مکس

 

 

 

این متن مرتبط به فیلم شماره  0009  تری دی مکس می باشد

 

display panel  یکی از panel  هایی می باشد که از طریق command panel  در اختیار ما قرار می گیرد که برای کنترل کردن نوع نمایش اشیا در نما, بکار می رود و همچنین برای مدیریت خواص مرتبط به نما در نظر گرفته شده است.

 

با ایجاد نمودن حجمی در داخل یکی از نماها واختصاص دادن یک متریال به آن,

 

در این حالت رنگ اصلی شی از بین می رود و رنگ متریال جایگزین رنگ اصلی شی می شود و قادر هستیم آن را در نمای مربوطه مشاهد نماییم چون ما داخل این پنل روی حالت material color از قسمت  shadedهستیم رنگ متریال برای ما نمایش داده می شود

 

در حالت wire frame  هم به همین صورت می باشد , اگر احتیاج به رنگ استاندارد شی داشته باشیم ,حالت object color  را انتخاب می کنیم و چنانچه به رنگ متریال نیاز داشته باشیم , روی گزینه  material color کلیک می کنیم .

 

نکته:  در حالت wire frame  قادر هستیم که, فقط رنگ متریال و diffuse آن را مشاهده نماییم و نمی توانیم  texture  اختصاص داده شده را رویت کنیم .

 

با کشیدن انواع مختلف اشیا ,قادر هستیم از rollout  , Hide by category استفاده نماییم,که در این صورت می توانیم تبعین کنیم که ,کدام یک از گروههای موجود در نمای مربوطه پنهان شوند.

 

به طور مثال این امکان در اختیار ما قرار دارد که فرمتهای مختلفی همانند geometry  ها یا shapes  ها یا light  ها ...   از داخل نمای مورد نظرمان پنهان کنیم.

 

که این خاصیتها از طریق hot key   هم قابل اجرا می شوند و با گرفتن (shift +g = geometry   ها)پنهان می شوند و با گرفتن کلید shift   +  s    =  shapes) ) از روی keyboard , shapes  ها پنهان می شوند, همین طور برای (shift   +  l    =  light ) و

 

(shift   +   h    =  helpers ) همچنین اتفاقی صورت می گیرد.

 

و با بکار گیری گزینه all , همه اشیا پنهان می شوند و با فعال کردن گزینه none  هیچ کدام از اشیا پنهان نمی شوند و گزینه invert  معکوس این عمل را انجام می دهد و با انتخاب یک مدل از اشیا و با فعال نمودن این گزینه بقیه اشیا را انتخاب می کنیم که پنهان شوند.

 

با در دست داشتن قسمت display filter  می توانیم یک گروه خاصی از اشیا را پنهان کنیم ..به طور مثال:

 

object box  که هر تعداد box   با در هر ابعاد و اندازه ای را پنهان می کند.

 

با کلیک نمودن بر روی گزینه add  , انتخاب نمودن گزینه box  کادر پدیدار شده و کلیک  کردن روی گزینه box  در کادر display filter  ,تمام box  ها موجود در داخل صحنه پنهان خواهند شد , همچنین با فعال کردن گزینه remove از کادر مربوطه , تمام box  ها از حالت پنهان خارج می شوند و مجددا در دسترس ما قرار میگیرند.

 

قابلیتی دیگری که در اختیار ما قرار می گیرد که با گرفتن کلید control  از روی keyboard  قادر هستیم در داخل کادر display filter  تمام اشیا و گزینه های موجود در آن را انتخاب یا از حالت انتخاب خارج نمایم .

 

با انتخاب نمود گزینه none , تمام اشیا در داخل کادر display filter  از حالت انتخاب خارج می شوند.

 

نکته: یک شی به طور مثال ؛  box,تا وقتی box  می باشد که ما به پارامترهای آن دسترسی داشته باشیم به محض اینکه آن را convert  کنیم به هر editable   یا خواص دیگر موجود در نرم افزار ,خاصیت box   بودن خود را از دست می دهد و دیگر نمی توانیم به عناصر اصلی و پارامتر های پایه آن دسترسی پیدا کنیم و عنوان box  بودن خود را از دست می دهد.

 

rollout  بعدی که با آن برخورد می کنیم , rollout hide  می باشد که, با انتخاب گزینه hide selected  , شی انتخاب شده در داخل محیط را برای ما پنهان می کند.

 

با انتخاب گزینه hide unselected,اشیایی را که انتخاب نیستند را نزم افزار پنهان می کند.

 

با فعال نمودن گزینه hide by name  ,بر اساس نام , انتخابی را انجام می دهد و اشیا را پنهان می کند.

 

با بکار گیری گزینه hide by hit  , از طریق اشاره نمودن , اشیا را پنهان می کند.

 

وقتی گزینه un hide all  را فعال می کنیم تمام اشیا در داخل صحنه از حالت پنهان خارج می شوند.

 

زمانیکه روی گزینه un hide by name  کلیک کنیم , بر اساس نام ,تمام اشیا را از حالت پنهان خارج می کند.

 

و با در دست داشتن گزینه hide frozen object   ,قادر هستیم اشیایی را که freeze        کرده ایم را پنهان نماییم.

 

 پارامتر freeze  زمانی مفید فایده قرار می گیرد که مراحل اصلی modeling  به اتمام رسیده و می توان اشیا مورد نظر را freeze  نمود تا اعمال دیگری روی آن  صورت نگیرد و ثابت بماند.

 

گزینه freeze selected  , عمل freeze  را روی شی انتخابی انجام می دهد.

 

با در دست داشتن گزینه freeze un selected  اشیایی را که انتخاب نیستند را freeze  می نماید و وقتی گزینه freeze by name  را فعال می نماییم , بر اساس نام اشیای را freeze  می کند.

 

همچنین با بکار گیری گزینه freeze by hit  ,توسط اشاره می توانیم اشیا را freeze  کنیم.

 

ضمنا وقتی از گزینه unfreeze all  استفاده می نماییم همه اشیا موجود در داخل محیط نرم افزار از حالت freeze  خارج می نماید.

 

چنانچه پارامتر unfreeze by name   را فعال نماییم , قادر خواهیم بود همه اشیا بر اساس نام از حالت freeze  خارج نماییم.

 

به وسیله گزینه unfreeze by hit  , اشیا را برحسب اشاره از حالت freeze  خارج        می کند.

 

 

 

نتیجه ای که بر اساس استفاده نمودن از Display properties   rollout برای ما حاصل می شود این است که می توانیم کنترلی بر روی مدل نمایش اشیا انتخابی در داخل محیط نرم افزار ,داشته باشیم.

 

ک منوی display properties  را در object properties  نیز دردسترس ما قرار می گیرد.

 

و از طریق کلیک راست نمود بر روی نمای انتخابی , قادر هستیم به کادر object properties  دسترسی پیدا کنیم که در این پنجره ,منوی display properties  موجود می باشد.

 

وظیفه گزینه display as box  نمایش دادن اشیا به شکل bounding box  در داخل نمای مربوطه می باشد .

نکته:به box  احاطه کننده out line  و خارج هر شی,  bonding box  گفته می شود.

در حال حاضر اشیا در داخل نرم افزار به صورت دو طرفه قابل رویت می باشند و تمام سطح های اشیا را قادر هستیم که مشاهده کنیم ولی بافعال کردن گزینه blackface cull   شی مربوطه را به صورت یکطرفه مشاهد می کنیم و فقط یک سطح شی را برای ما نمایش می دهد .

 

نکته:تمام تنظیمات موجود در display properties   فقط برای view port  می باشد و در رند تاثیر ندارد.

 

هنگامی که تیک گزینه  edge only را بر می داریم ,این امکان ایجاد میشود که hidden edge   یا لبهای پنهان را مشاهده کنیم و این گزینه وقتی مفید فاید قرار می گیرد که در

 

حالت wire frame  یا edge face  قرار داشته باشیم.

 

با در دست داشتن خاصیت vertex ticks  شرایطی ایجاد می شود که مارکرهای vertex   را مشاهده کنیم که روی این مارکرها نمی توانیم اعمالی را انجام دهیم و آنها غیر قابل انتخاب می باشند.

 

استفاده نمودن از گزینه trajectory باعث میشود که مسیر انیمیت شی برای ما قابل رویت شود, که این مسیر شروع و پایانی را دارا می باشد و کلیدهای مابین مسیر انیمیت به صورت نقطه های سفید, روی خط قرمز رنگی که ایجاد شده در اختیار ما قرار         می گیرند.

 

چنانچه از گزینه see through  استفاده نماییم ,می توان خاصیت translucent  برای شی مورد نظر ایجاد کنیم که در این حالت شی به صورت نیمه شفاف تبدیل می شود و قابلیت پشت نمایی پیدا خواهد کرد و برای تنظیم کردن دو شی که راستای همدیگر باشند مورد  استفاده قرار می گیرد و در صورت احتیاج با گرفتن   alt  +  xاز روی keyboard  به hot key  این گزینه دسترسی پیدا می کنیم.به طور مثال:

 

در حقیقت وقتیکه دو شی در راستای همدیگر قرار دارند, می توانیم از این خاصیت استفاده کنیم یا زماینکه شی را در داخل شی دیگر داشته باشیم در این حالت شی بزرگتر را به صورت  see through   در می آوریم تا بتوانیم شی داخلی را مشاهده کنیم و تنظیماتی را روی آن انجام دهیم.

 

نکته:همانطور که قبلا ذکر شده ,این خاصیت مثل خواص دیگر display properties فقط در نمای مربوطه عمل می کند و در render  هیچ تاثیری ندارد.

 

رنگ  see through   را می توانیم از طریق منوی  customize و انتخاب نمودن گزینه customize user interface تغییر دهیم و این عمل توسط استفاده نمودن از روش زیر صورت می پذیرد:

 

برای رسید به نتیجه مطلوب, حتما باید یک بار نرم افزار را بسته و باز کنیم.

 

این متن ادامه دارد...

 

تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی 3Ds Max استاد ارجمند مهدی بندری

 

آموزش مقدماتی تری دی مکس  - تصویرگران پویا اندیش