آموزش بخش 7 تری دی مکس

 
 
این متن مرتبط به فیلم شماره  0007  تری دی مکس می باشد
 
 
 
 
زمانیکه انیمتی در داخل نرم افزار وارد میکنیم و با فعال نمودن گزینه play  , انیمیت را برای ما نمایش نمی دهد .
 
چنانچه بخواهیم انیمیت را مشاهد نماییم از روش زیر استفاده می نماییم.
 
 
 
هنگامیکه انیمیتی را در داخل محیط وارد میکنیم به دلیل سنگین بود فایل , انیمیت را به صورت شکسته شکسته برای ما نمایش می دهد , با بر داشتن تیک real time  از کادر time configuration  این مشکل را می توانیم بر طرف کنیم .
 
در حقیقت با غیر فعال نمودن این گزینه , انیمیت ما به صورت فرم واقعی خود نمایش داده نمی شود ,بلکه به صورت نرم و آهسته play می شود.
 
 
 
در قسمت start processing  , گزینه blank before start  باعث می شود که قبل از شروع صحنه ما خالی باشد ,یعنی به اندازه عدد تایپ نموده در use frame  , قبل از شروع انیمیت مورد نظر , صحنه خالی را نمایش می دهد.
 
در قسمت end processing  نیز ,گزینه blank end  هم نسبت به مقدار عددی که در use frame  تایپ می کنیم ,بعد از اینکه انیمیت به اتمام برسد ,صحنه خالی را برای ما نمایش می دهد.
 
با استفاده کردن از گزینه hold before  وblank before  می توانیم ؛
 
بعد از اتمام انیمیت یا قبل از شروع انیمیت , frame  آخر را نگه داریم .
 
با بکار گیری از گزینه loop after end  , انیمیت مد نظرمان بعد از به اتمام رسیدن , مجددا تکرار می شود.
 
 
 
بخش بعدی aspect ratio  می باشد
 
با فعال نمودن گزینه match view port  , اندازه تصویری که برای back ground  انتخاب کرده ایم , با نمای مربوطه یکی می شود و با تغییر اندازه نما , اندازه تصویر نیز تغییر    می یابد.
 
 
 
با فعال کردن گزینه match bitmap  , گزینه lock zoom pan   نیز فعال میشود که hot key  پارامتر lock zoom pan      , ctrl  +alt + b     می باشد.
 
نکته مهم این است که خاصیتlock zoom pan  در نماهای ایزومتریک فعال میباشد و در نمای پرسپکتیو غیر فعال است .
 
با وارد کردن تصویری در یکی از نماهای ایزومتریک , تصویر مربوطه به اندازه واقعی خود پدیدار می گردد و با خاصیت هایی مانند pan , zoom  نیز قفل می شود.
 
 
 
از طریق گزینه match rendering out put   قادر هستیم, تصویر وارده شده در محیط را بر اساس ابعاد و اندازه رندر تعیین نمایم .
 
چنانچه این گزینه فعال نباشد ,تصویر back ground  را نمی توانیم مشاهده کنیم .
 
 
 
 
گزینه animate back ground  باعث می شود ,انیمیتی را که وارد کرده ایم را بتوانیم مشاهد نماییم .
 
در قسمت apply source and display  , این قابلیت را برای ما ایجاد می کند که تمام اتفاقات انجام شده در کادر view port back ground  برای تمام نماها فعال باشد یا فقط برای نمای فعال صورت بپذیرد.
 
با انتخاب کردن گزینه all views  تمام نماها از این تصویر بهرمند می شوند و اگر گزینه  active view  را فعال کنیم , فقط نمای فعال را تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرد.
 
 
 
از طریق کادر view port  می توانیم , بر روی نماهای متفاوت جابجایی را انجام دهیم .
 
 
 
برای حذف کردن تصویر موجود در back ground  می توانیم از گزینه devices  استفاده نمایم و بعد با انتخاب گزینه no i/d hand less found  و  ok نمودن تمام کادرها , بدین ترتیب تصویر از پس زمینه ما حذف خواهد شد.
 
با کمک update background image می توانیم تصویر background   را update  نماییم , وقتی اعمالی همانند؛ resize  کردن bitmap  یا bitmap  را به نمای دیگر اختصاص دهیم یا از خاصیت safe frame  استفاده نماییم یا تکان دادن time slider  , اتفاقاتی می باشند که نیاز به update  دارند.و از روش زیر به آن دسترسی پیدا خواهیم کرد؛
 
 
 
چنانچه تصویری در محیط موجود باشد,از گزینه reset background transformers  زمانی استفاده می کنیم که bitmap  را جابجا کرده باشیم و یا تصویر به حالت استاندارد اولیه خود نباشد.
 
 
 
با گرفتن کلید x   از روی keyboard   قادر هستیم کهtransform gizmo   را خاموش یا روشن نماییم.
 
همچنین با در دست داشتن گزینه  transform gizmo می توان اشیای موجود در داخل صحنه را در جهات متفاوت جابجا نماییم و توسط gizmo   قادر هستیم جهت حرکت اشیا را مشخص نماییم.
 
با زدن کلید x   از رویkeyboard   ,  transform gizmo خاموش می شود, در این شرایط   axistripot برای ما فعال می گردد, این گزینه محور شی مورد نظرمان را مشخص می نماید.
 
 
 
با غیر فعال نمودن گزینه  show transform gizmo  , axis3pot    دیگر قابل رویت          نمی باشد و این بدین معنا است که حتی اگر کلید x  را فعال نماییم, باز هم قادر به مشاهدهtransform gizmo    نمی باشیم, از آنجا که transform gizmo  سوار بر روی  axistripod  می باشد, پس حتما باید گزینه show transform gizmo   را فعال کنیم .
 
در این صورت قادر هستیمtransform gizmo  را مشاهده کنیم .
 
همچنین با گرفتن کلید ( + و - )  از روی keyboard  , می توانیم شکل ظاهری transform gizmo  را بزرگ یا کوچک کنیم .
 
 اطلاعات مرتبط به transform gizmo   از روش زیر در دسترس ما قرار می گیرند.
 
 
با در دست داشتن گزینه ghosting  و بعد از اینکه انیمیشنی را ایجاد کردیم , قادر هستیم شبحی را قبل و یا بعد از شی مورد نظر مشاهد کنیم.
 
 
با فعال کردن گزینه show ghosting, شبحی بعد از شی اصلی برای ما ارائه میگردد.
 
از طریق روش زیر می توانیم به منوی ghosting  دستیابی پیدا کنیم .
 
و با استفاده کردن از این منو قادر هستیم , تعداد و شماره شبحها و همچنین حالت    wire frame  بودن شبحها را مشخص نماییم.
 
و توسط گزینه frame  display nth به تعداد فریمهایی دسترسی پیدا خواهیم کرد که,تبعیین می کند بعد از چند فریم شبحی را برای ما ایجاد کند.
 
 
با استمداد گرفتن از گزینهghost after  می توان گفت که شبحها موجود در صحنه را بعد از شی مربوطه نمایان گردند.
 
 
با بکارگیری از گزینه ghost before and after   قادر خواهیم بود که, شبحی را قبل و بعد از شی مد نظرمان ایجاد نماییم.
 
 
 
 
این فایل ادامه دارد...
 
 
 
 
 
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی 3Ds Max استاد ارجمند مهدی بندری
 
 
آموزش تری دی مکس حرفه ای - تصویرگران پویا اندیش